Baarsel, Cornelis vanNameBaarsel, Cornelis van
 • Title page
  Bevattende een gedeelte van Overijssel, Gelderland, Kleefsland, Het Bisdom Ments, Trier, Worms, geheet Hesseland & c. de verdere Landen aan den Rhyn, Een gedeelte van Luxemburg, Lotharingen, den Elsas, Tweebruggen & c. en aangrenzende gewesten
  Langeveld, D. M. ; Baarsel, Cornelis van
  Amsteldam, [1791]
 • Title page
  Bevattende de Zuidelijke Provintiën van het Koningrijk der Nederlanden, den geheelen loop van de Rijn, het Oostelijk gedeelte van Frankrijk tot en om Parijs, een deel van Duitschland, geheel Zwitserland en een gedeelte van Italië, met de aanwijzing der nieuwe grensscheidingen
  Baarsel, Cornelis van
  's Gravenhage : Allert, 1815