1 Title for Langeveld, D. M.

jump to filter-options
  • Title page
    Bevattende een gedeelte van Overijssel, Gelderland, Kleefsland, Het Bisdom Ments, Trier, Worms, geheet Hesseland & c. de verdere Landen aan den Rhyn, Een gedeelte van Luxemburg, Lotharingen, den Elsas, Tweebruggen & c. en aangrenzende gewesten
    Langeveld, D. M. ; Baarsel, Cornelis van