Geheel Nieuwe Kaart Van Het Tooneel Des Oorlogs aan den Rhijn : Bevattende een gedeelte van Overijssel, Gelderland, Kleefsland, Het Bisdom Ments, Trier, Worms, geheet Hesseland & c. de verdere Landen aan den Rhyn, Een [...] / by D. M. Langeveld ; C. v. Baarsel sculp. Amsteldam, [1791]
Contenu du document
There is no content avaibable here yet.