Handboekje op eene reis den Rijn opwaarts tot Spiers, en langs de Berg-Strasze en de voornaamste Baden van den Taunus terug. Amsterdam : Hey & Zoon, 1829