Aller à la page
 

Notice détaillée

Titre
Kaart Van Den Rhynstroom, van boven de Stad Emmerik tot beneden de Stad Arnhem, bevattende niet alleen de juiste strekking der Oevers, de Ondiepten, Grind en Zandplaaten, de Pak-Bleesen Kribwerken, zich in en aan gem̃. Rivier bevindende, maar ook alle de Bandyken, Zomerdammen, Uitterwaarden, Binnen Landen, Landscheidingen, Overblyfzels van den voorigen Loop der Riviere, Dorpen, Wegen enz. : alles voor zo verre het bestek deezer Kaart gedoogde, of ook tot meerdere duidelykheid van de plaatslyke gesteldheid, vereischt wierd: zynde de Meetingen van al het voorz. verricht op last van Haar Edele Mogende, De Heeren Gecommitteerde Raaden Van De Staaten Van Holland En Westvriesland, en onder Directie van den Heer Inspecteur Generaal C. Brunings / door de Landmeeters, successivelyk by het Werk der Rivieren geëmplojeerd, H. Van Straalen, J. Engelman, J. Sabrier en F. W. Conrad, in de Jaaren 1784 tot 1789. En uit voorsz. Meetingen in deeze Kaart gebragt Door J. Engelman 1790. Leond. Schenk, Jansz. sculpsit
ImpliquésStralen, Hendrik van In der Gemeinsamen Normdatei der DNB nachschlagen __searchWikipediaForHendrik van Stralen ; Engelman, Jan In der Gemeinsamen Normdatei der DNB nachschlagen __searchWikipediaForJan Engelman
Adresse bibliogr.'s-Haage, 1793
Collation1 Kt. auf 2 Bl. : Radierung. ; Gesamtgr. 128 x 31 cm, je Teil 64 x 31 cm
SujetsEmmerich am Rhein __searchWikipediaForEmmerich am Rhein / Rhein __searchWikipediaForRhein / Arnheim __searchWikipediaForArnheim / Fluss __searchWikipediaForFluss / Altkarte __searchWikipediaForAltkarte
Édition digital
Koblenz : Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, 2012
URNurn:nbn:de:0128-1-31234 Persistent Identifier (URN)
Classification