Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Kaart Van Den Rhynstroom, van boven de Stad Emmerik tot beneden de Stad Arnhem, bevattende niet alleen de juiste strekking der Oevers, de Ondiepten, Grind en Zandplaaten, de Pak-Bleesen Kribwerken, zich in en aan gem̃. Rivier bevindende, maar ook alle de Bandyken, Zomerdammen, Uitterwaarden, Binnen Landen, Landscheidingen, Overblyfzels van den voorigen Loop der Riviere, Dorpen, Wegen enz. : alles voor zo verre het bestek deezer Kaart gedoogde, of ook tot meerdere duidelykheid van de plaatslyke gesteldheid, vereischt wierd: zynde de Meetingen van al het voorz. verricht op last van Haar Edele Mogende, De Heeren Gecommitteerde Raaden Van De Staaten Van Holland En Westvriesland, en onder Directie van den Heer Inspecteur Generaal C. Brunings / door de Landmeeters, successivelyk by het Werk der Rivieren geëmplojeerd, H. Van Straalen, J. Engelman, J. Sabrier en F. W. Conrad, in de Jaaren 1784 tot 1789. En uit voorsz. Meetingen in deeze Kaart gebragt Door J. Engelman 1790. Leond. Schenk, Jansz. sculpsit
ParticipantsStralen, Hendrik van ; Engelman, Jan
Published's-Haage, 1793
Description1 Kt. auf 2 Bl. : Radierung. ; Gesamtgr. 128 x 31 cm, je Teil 64 x 31 cm
KeywordsEmmerich am Rhein / Rhein / Arnheim / Fluss / Altkarte
Electronic Edition
Koblenz : Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, 2012
URNurn:nbn:de:0128-1-31234 
Classification
License/Rightsstatement
CC-BY-NC-SA-License (3.0)Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike 3.0 International License