Nieuwe en Naukeurige Kaart der Noord-westelyke deelen van Duitschland : in zich berattende de Westphaalsche en Neder-Saxische Kreitz met de daar in leggende Bezittingen der Keurvorsten van Brunswyk Lunenburg of Hanover,... / door Emanuel Bowen ; verbeeterd door W.A. Bachiene. [Amsterdam], 1776
Inhalt