Vocabulaer van nieus ghecorrigeert, zeer profijtelijck voor de gene die begeren fransons ende duytsch te leeren spreken / Noel van Barlaimont. A Liege : Streel, 1628