Infra posit[a]e sacros[an]ct[a]e reliqui[a]e in monasterio s[an]cti Mathi[a]e ap[osto]li extra muros civitatis Treveren[sis] pi[a]e crist[orum] fidelium [...]. [S.l.] ; [Metz] : Hochfeder, 1513