Kaart Van Den Rhynstroom, van boven de Stad Emmerik tot beneden de Stad Arnhem, bevattende niet alleen de juiste strekking der Oevers, de Ondiepten, Grind [...] : alles voor zo verre het bestek deezer Kaart gedoogde, of ook tot meerdere duidelykheid van de plaatslyke gesteldheid, vereischt wierd: zynde de Meetingen [...] / door de Landmeeters, successivelyk by het Werk der Rivieren geëmplojeerd, H. Van Straalen, J. Engelman, J. Sabrier en F. W. Conrad, in de Jaaren 1784 tot 1789. En uit voorsz. Meetingen in deeze Kaart gebragt Door J. Engelman 1790. Leond. Schenk, Jansz. sculpsit. 's-Haage, 1793
Inhalt
An dieser Stelle stehen noch keine Inhalte zur Verfügung